Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

REE giảm lãi quý I vì công ty liên kết

REE giảm lãi quý I vì công ty liên kết

REE giảm lãi quý I vì công ty liên kết Lãi từ công ty liên doanh, liên kết của Ree Corp trong quý I chỉ bằng 26% cùng kỳ năm ngoái, khiến tổng lợi nhuận sau thuế ba tháng đầu năm giảm gần 40%.
  • REE thu hơn 620 tỷ đồng từ M&A / REE giảm thù lao cho lãnh đạo

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (Ree Corp, Mã CK: REE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với khoản lãi sau thuế đạt 231 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần 40%. So với ba tháng đầu năm ngoái, quý I vừa qua hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh của Ree Corp đều có phần lạc quan hơn. Trong đó, doanh thu tăng 7,7%, thu nhập khác (thanh lý tài sản, thu bán phế liệu...) cũng cao hơn cùng kỳ năm trước gần 50 lần.

Chỉ riêng khoản mục lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh, chỉ bằng 26% quý I/2013 và là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận Ree Corp xuống thấp. Theo giải thích từ đại diện công ty, chuyện thu lãi từ đơn vị liên doanh, liên kết giảm mạnh chủ yếu bắt nguồn từ công tác hạch toán trên báo cáo tài chính.

Trước đó, do quý I/2013, công ty hợp nhất số liệu theo phương pháp vốn chủ sở hữu kỳ đầu tiên đối với các công ty liên kết mới như Nhiệt điện Phả Lại, Than Đèo Nai, Than Núi Béo nên mới mang lại lợi nhuận đột biến cho khoản đầu tư, theo giải thích của Ree Corp trong báo cáo tài chính.

Hiện tại Ree Corp đầu tư vào 14 công ty liên kết với trị giá vốn gần 3.000 tỷ đồng. Trong số này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chiếm tỷ trọng giá trị đầu tư cao nhất với hơn 40%, tương đương 1.256 tỷ đồng.

Tường Vi


dịch vụ định cư du học mỹ

, ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét