Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Thực hiện luật đầu tư không cần thông tư Kinh doanh Thanh Niên

Thực hiện luật đầu tư không cần thông tư Kinh doanh Thanh Niên

Theo ông Dũng, về cơ bản những quy định trong Nghị định 108 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư đã có thể thực hiện ngay. "Các địa phương nào còn thắc mắc chúng tôi sẽ có những văn bản hướng dẫn thực hiện, chứ không nhất thiết có nghị định là phải có thông tư. ống luồn dây điện Vanlock Luật đầu tư mới này phân cấp toàn bộ cho địa phương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà địa phương cũng chưa quen thẩm định những dự án lớn và năng lực cũng có hạn nên theo tôi các cơ quan này sẽ phải tổ chức lại bộ máy cho phù hợp", ông Dũng nói thêm.

Ông Dũng cũng cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ mở những lớp tập huấn cho các địa phương để triển khai thực hiện tốt Luật đầu tư. điện dân dụng Luật đầu tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2006 với nhiều điểm đột phá như các địa phương được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không bị giới hạn quy mô về số vốn như trước đây, nhà đầu tư nước ngoài được mở rộng hình thức đầu tư, ngoài những lĩnh vực cấm và hạn chế được công bố công khai, nhà đầu tư được đầu tư vào tất cả các lĩnh vực, nhà đâu tư không còn bị ràng buộc về tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu...

Tr.Bình


dịch vụ định cư du học mỹ

Xem thêm Y tế, thiết bị đóng cắt Mitsubishi, ổ cắm Sino

0 nhận xét:

Đăng nhận xét