Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Chất lỏng tối đa được xách tay lên máy bay là 100 ml hay một lít?

Chất lỏng tối đa được xách tay lên máy bay là 100 ml hay một lít?

Chất lỏng tối đa được xách tay lên máy bay là 100 ml hay một lít? Bạn có biết mình được phép mang tối đa bao nhiêu ml chất lỏng trong hành lý xách tay không?

1. Chất lỏng tối đa được xách tay lên máy bay?

A. 100 ml

B.  Một lít

(Click vào đáp án bạn chọn để biết kết quả và trả lời câu hỏi tiếp theo)


dịch vụ định cư du học mỹ

, ,

0 nhận xét:

Đăng nhận xét